SZKOLENIE STRZELECKIE MOVING TARGETSLEVEL 1

Strzelanie dynamiczne w ruchu do celów ruchomych z różnych postaw strzeleckich

WYMAGANIA

    Pistolet
    Magazynki
    Kabura
    Ochronniki słuchu i wzroku
    Amunicja 9 mm min 150 szt